Wszystko, co powinienieś wiedzieć o VAT-7

Deklaracja VAT-7 dotyczy podatników podatków podatku od towarów i usług prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się z tego podatku w okresach miesięcznych. Deklarację składa się do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który dokonuje się rozliczenia.

Deklarację składają podatnicy podatku VAT, prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Podatnicy niezarejestrowani dla celów podatku VAT lub zarejestrowani jako zwolnieni z podatku nie składają deklaracji VAT-7.

Jeżeli podatnik wybierze metodę kwartalną rozliczeń, to nie korzysta z deklaracji VAT-7. Wybierze on odpowiednio deklarację VAT-7K (deklaracja kwartalna) lub VAT-7D (deklaracja kwartalna podmiotów innych niż mali podatnicy).